Stadswerven

Voor de voormalige Stadswerven van Dordrecht wordt een nieuw stedenbouwkundig plan en de uitwerking van gemengd woongebouw gevraagd. Gebruikmakend van het grote getijdeverschil van de Merwede worden wadi’s als openbare ruimte ingericht. Verder kenmerkt het gebied zich door hoogbouw langs een centrale as en laagbouw aan weerszijden. Het uitgewerkte gebouw geeft vanuit een centraal parkeerdek alle gebruikers ruim zicht op de rivier de appartementen zijn samen te voegen of te splitsen, al naar gelang de vraag.

Samen met Reinoud van der Zijde en Sanne de Groot