IJsseloog

Gevraagd is een klein bezoekerscentrum midden op het IJsselmeer, op de rand van een een voormalig slibdepot. Er is gekozen voor een van verre zichtbaar uitzichtpunt gemaakt van hergebruikte meerpalen. Door middel van een rieten dakbedekking en helofytenfilters is aansluiting gezocht bij de voormalige zuiverende functie van het IJsseloog en de toekomstige bestemming als vogelbroedplaats. Verder wordt het water actief ingezet als regulerende factor.